فرماندار اندیکا در جلسه هیات نظارت ،بر لزوم صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات سالم و قانون مند تاکید کرد .

✅فرماندار اندیکا در جلسه هیات نظارت شهرستان بر لزوم حفظ و صیانت از آرای مردم‌ ، برگزاری انتخابات سالم و قانونمند تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اندیکا علی خدری فرماندار شهرستان در ابتدا به برگزاری انتخابات سالم و دور از هر گونه شائبه گرایی تاکید و هدف صیانت  از آرا مردم و فارغ از هر گونه نتیجه ای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است . که این امر مستلزم تعامل و همکاری همه اعضا و همکاران در چار چوب قوانین و مقررات است. خدری افزود؛ از دهم آذر که ثبت نام کاندیدها شروع شده قاعدتا منش ،رفتار و حرکات نیز باید تغییر یابدکه قبل از اینکه فرآیند انتخابات آغاز شود در جلسه شورای اداری و سایر جلسات نیز نکاتی بیان شده است .ایشان تصریح کردند بر اساس ماده ۱۱ قانون انتخابات فرمانداری ها و دستگا ههای اجرایی موظفند کلیه امکانات اعم از نیروی انسانی و خودرو را در اختیار هیات اجرایی ، نظارت و بازرسی قرار دهند. نماینده عالی دولت در پایان آخرین مسایل و چگونگی رفع مشکلات سه بخش شهرستان جهت آمادگی برای برگزاری انتخابات را مورد بررسی و تصمیمات و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شد.

65