جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان اندیکا برگزار شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان اندیکا با حضور فرماندار و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مواردی از قبیل تفاهم نامه با اداره کل کتابخانه های استان ، زیر بنا و فضای کتابخانه های شهرستان، عضویت افراد ، تامین کتب بحث و تبادل نظر شد.
فخاری مقدم گفت : عضویت دانشجویان در کتابخانه نیم بها احتساب ،  برق کتاب خانه اسلام آباد هر چه زودتر وصل و در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار گیرد وی با مهم شمردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی ضمن درخواست تذکر  به مسئولین غائب در جلسه مقرر گردید علت غیبت شان از ادارات کل آنان استعلام و درجلسه آینده توسط دبیر جلسه گزارش گردد.
1975
اخبار مرتبط