ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی سال ۹۲ شهرستان اندیکا تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان ،جلسه ستاد تسهیلات نوروزی سال ۹۲ شهرستان اندیکا در روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ با حضور فرماندار و دیگر اعضاء در محل فرمانداری برگزار که طی آن ۸ کمیته جهت میزبانی هر چه بهتر تشکیل گردید.

مهندس فخاری مقدم به عنوان رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان برنامه ریزی ، نظم ، مهمانوازی ، را مهمترین پیش شرط سفرهای نوروزی دانست و با اشاره به اهمیت مقوله های امنیت ، بهداشت ، اسکان ، رفاه و … در شهرستان ضرورت آنها را پیش از پیش لازم و اضطراری  دانست.

 

فرماندار اندیکا : ظرفیت های بلقوه و بالفعل شهرستان اندیکا را از نظر گردشگری فوق العاده دانست و اظهار کرد اماکن تاریخی همچون نقوش برجسته ، کتیبه ها ، پل نگین ، استودان ها (بردگوری) ، قلاع باستانی در کنار ظرفیت های گردشگری صنعتی همچون سد شهید عباسپور و سد گدار لندر و همچنین سایت های طبیعی  تالاب شیمبار ، چشمه ها کوهای برف گیر ، باغات باستانی دوراب ، سوسن سرخاب ، للر و کتک ،آبشار موری ، و آداب فلکلوریک عشایر بختیاری بیانگر تامین همه زائقه های گردشگری دانست . ایشان در پایان بستر گردشگری  را مطلوب ارزیابی کردند و ضمن تاکید اجرای بهینه فعالیت های محول به کمیته ها را مکمل ظرفیت های گردشگری دانستند.

 

2282
اخبار مرتبط