نشست و بررسی آسیب های اجتماعی در شهرستان اندیکا

🖍به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اندیکا نشست و بررسی آسیب های اجتماعی شهرستان به ریاست فرماندار ،معاون ایشان ،بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر حیدر کاظمی سرپرست فرمانداری اندیکا ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به اعضاء بر لزوم‌اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر  ،برگزاری کارگاهها ، نمایشگاهها و همایش تاکید کرد و خطاب به دبیر جلسه اظهار داشت باید اطلس آسیب های اجتماعی شهرستان ارائه شود یعنی ما در چه حوزه هایی آسیب داریم و مشکلات ما چه هستند به چه شکل و درصد نسبت به استان چگونه است .دکتر کاظمی افزود آسیب ها مشخص است ولی می بایست درصد و میانگین این آسیب ها را نسبت به استان بدانیم .و کدام‌ آسیب در استان یا شهرستان بیشتر است .وی تصریح کرد باید از ظرفیت NJo ها  استفاده و بسیج ،مبلِغین ،کتابخانه ها و نهادهایی که در حوزه فرهنگ و سایر زمینه ها نقش بسزایی دارند نهایت بهره را برد.⬅کار امروز فقط اداری نیست کار اداری یک خدمت است خدمات هم حوزه متفاوتی دارد ما باید به مردم در زمینه آسیب ها آگاهی و هدایت شده کار کنیم .ایشان در ادامه ادارات را به سمت ایجاد اشتغال ،رونق و کسب وکار ،برنامه های آموزشی و …فرا خواند و افزود ؛ما وظیفه داریم این نگرش را بیدار کنیم همه ما در این جلسه حضور داریم می توانیم از ظرفیت های مختلف بکار گیری وبخشی از آسیب های اجتماعی به عملکرد خودمون بستگی دارد و کسی که به عنوان مراجعه کننده رجوع می کند باید راهنمایی و به مشکلات مردم رسیدگی شود.تا بتوانیم در جهت رفع آسیب های اجتماعی تاثیر گذارباشیم .در پایان  جلسه مدیران کمیته به ارائه گزارش و بیان نقطه نظرات پرداختند،ومصوباتی نیز به تصویب رسید.

31