اقدام جدید فرماندار اندیکا در راستای پیشگیری از بیماری منحوس کرونا جاده تاراز به اندیکا به طور کامل مسدود شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اندیکا صبح روز جمعه مورخ۹۹/۱/۸ با حضوردکتر غلام رضا شریعتی استاندار خوزستان ،دکترحیدر کاظمی فرماندار اندیکا ،مهندس باقر اسمعیلی زاده معاونت فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از محور مواصلاتی  جاده تاراز به اندیکا بازدید  و ضمن تشکر از مجموعه عوامل بازرسی و کنترل  دستور لازم جهت مسدود شدن جاده داده شد. کاظمی فرماندار تصریح کرد :از هموطنان انتظار داریم به شهرستان اندیکا سفر ننمایند که از تردد ممانعت جدی به عمل خواهد آمد.

56