نهمین جلسه قرارگاه با محوریت مبارزه با کرونا به ریاست فرمانداردر محل فرمانداری برگزارشد.

نهمین جلسه قرارگاه با محوریت مبارزه با کرونا به ریاست فرماندار،اعضای شورای تامین وسایرمدیران ادارات  درمحل سالن اجتماعات فرمانداری اندیکا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اندیکا دراین جلسه دکتر حیدر کاظمی فرماندارشهرستان ضمن تاکید بر اجرای مصوبات جلسات قبلی قرارگاه خصوصا کنترل شدید ورودی های شهرستان،با اشاره به درپیش بودن روزطبیعت تاکید کردند که امسال سیزده به در نداریم و باکسانی که در فضای سبز و اماکن عمومی وگردشگری تجمع کنند برخورد خواهدشد.

کاظمی فرماندارشهرستان درپایان با اشاره به اهمیت طرح فاصله گذاری اجتماعی که به تصویب قرارگاه ملی مبارزه با کرونا رسیده ولزوم اجرای آن درسطح شهرستان ازهمه نخبگان،فعالین سیاسی واجتماعی،فعالان عرصه رسانه ومعتمدین شهرستان درخواست کردند، تا مردم را به رعایت این فاصله گذاری دعوت کنند وآنان را به خودداری از برگزاری مراسمات وتجمعات شادی وعزا تشویق وترغیب نمایند.

33
اخبار مرتبط