دعوت فرماندار اندیکا از مردم جهت خود اظهاری در سامانه سلامت

مردم شریف و انقلابی شهرستان اندیکا

با عرض سلام و احترام

ضمن خسته نباشید و خدا قوت بابت زحمات وتلاشهای شبانه روزی درجهت اقدامات ضدعفونی وپاکسازی روستاها درراستای حفظ سلامت شهروندان ومقابله باشیوع ویروس کرونا درسطح بخشها، به آگاهی میرساندباتوجه به اهمیت*ثبت نام درسامانه خودارزیابی الکترونیکی درسایت salamat.gov.tv* *درجهت بهبودوضعیت سلامت خانواده های روستایی وعشایری درسطح بخش ها باهدف غربالگری ، دراین مرحله نیزانتظارمیرود نهایت سعی وتلاش خودرا تا ثبت نام کلیه خانواده هادرسطح ۳بخش مرکزی ،آبژدان و چلو مضاعف نمایید. لذا ضمن همکاری با بهورزان وپرسنل شبکه بهداشت جهت ثبت نام اهالی روستای محل خدمت خود دراین سامانه اقدام لازم وشایسته صورت پذیرد .

حیدر کاظمی فرماندارشهرستان اندیکا

26
اخبار مرتبط