بازدید فرماندار اندیکا از منطقه سبز تازه و روستاهای حومه از توابع بخش مرکزی شهرستان اندیکا

 

🔷به گزارش روابط عمومی فرمانداری دکتر حیدر کاظمی  فرمانداراندیکابه همراه دادستان شهرستان ،بخشدارمرکزی، روسای شبکه بهداشت ،هلال احمر،میراث فرهنگی ،منابع طبیعی وگروه پزشکی و هلال احمر از دورترین مناطق شهرستان ،منطقه تازه (روستاهای وارگه سبز، وارگه برد تازه، سروندتازه ، امامزاده محمود وکمپ موقت پاسگاه منابع طبیعی ) در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۲/۴بازدید نمودند.
🔹 بررسی وضعیت مشکلات منطقه ازجمله جاده، برق ، بهداشت و مخابراتی مهمترین موضوعات مطرح این سفربود .
🔹دکترکاظمی فرماندار شهرستان درادامه این سفر مطرح شدن درخواست های اهالی و توضیحات مدیران نسبت به حل عمده مشکلات این منطقه بیاناتی ارائه نمودند ، ازجمله تامین برق این روستاها ازطریق پنل خورشیدی ، تامین واهداء کانکس به مدرسه روستا، جذب بهورز وراه اندازی خانه بهداشت سیار ، پیگیری نصب دکل مخابراتی جهت ارتباط مخابراتی .
🔹ایشان همچنین درخصوص جاده ارتباطی نیزگفت دوپروژه جهت ابنیه فنی جاده ازطریق اعتبارات امورعشایروارزش افزوده دردست اقدام هست و دستگاه راهسازی درمسیربرای رفع معایب جاده درحال انجام کارمیباشد.
🔹دکترکاظمی فرماندارورئیس شورای تامین شهرستان درخصوص حفاظت ازمنابع طبیعی وبوته های گیاهی ارزشمند منطقه ازاهالی منطقه تازه خواست که جهت حفظ وحراست وجلوگیری از تخریب وبرداشت این گیاهان بانیروهای منابع طبیعی مستقردرمنطقه همکاری نمایند.
🔸 در این بازدید نیز تیم پزشکی وبهداشتی شهرستان اقدام به ویزیت و تجویز دارو و غربالگری نمودند، همچنین اهدا بسته های حمایتی جمعیت هلال احمر به مردم منطقه و اهدا پکیج های آموزشی به دانش آموزان ازدیگران خدمات هیئت همراه در این منطقه بود.

 

112