پیام‌ تبریک فرماندار اندیکا به مناسبت روز شورا

🔶دکتر حیدر کاظمی فرماندار اندیکا طی پیامی فرا رسیدن روز شوراها را تبریک گفت .
متن پیام بدین شرح است .
باسمه تعالی
*مشورت یکی از ارکان مهم تصمیم گیری است*پیامبر اکرم (ص) فرمودند:هیچ قومی مشورت نکردند ،جزء آنکه به بهترین امور هدایت یافتند.*

📌🔰حمد وستایش بی نهایت برخالقی که به لطف استقرارمستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ودرراستای احترام وتکریم به شخصیت وکرامت انسانها وهمه مردم شریف ونجیب ایران نهادی مقدس به نام شورای اسلامی دراین کشور صاحب تمدن شکل گرفت .
🔷بی شک همراهی و همگامی مردم با شوراها نیازمند فراهم نمودن بستر های مناسب اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و زیر بنائی است و قطعا آماده سازی این بسترها بیش از هر چیز بر عهده خود شوراهاست .چرا که شورا یک نهاد جمعی و مشورتی مبتنی بر تصمیم گیری و شیوه دموکراسی است .
♦️✳️اینجانب این روز باعظمت وشکوهمند ، رابه همه اعضای محترم شوراهاکه باحس وظیفه شناسی وتوجه به اصل دانش محوروعزتمندانه درحل مشکلات شهروروستاهای شهرستان تلاش می نمایندوباامانت ،درایت ، کیاست وحسن سلوک برای نیل به جامعه شهروندمدار خالصانه وعاشقانه تلاش وکوشش می نمایندتبریک وتهنیت عرض نموده واز خداوند متعال توفیق خدمت بی منت وصادقانه ،اهتمام به سلامت مردم در ابعادمختلف و توجه به نیازهای اجتماعی جوانان درمناطق محروم واشخاص بی بضاعت وتوجه خاص به خانواده های شهیدان ،جانبازان ،ایثارگران وهمه ملت عزیز ایران را مسالت می نمایم .
حیدر کاظمی فرماندار اندیکا

17