کلیه ادارات و بانکهای استان خوزستان در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۲/۲۱تعطیل شدند.

کلیه ادارات و بانک‌های استان به علت گرد و خاک ساعت ۱۱ روز یکشنبه تعطیل هستند.
🔻سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان اظهار داشت :به دستور استاندار خوزستان به دلیل وقوع پدیده گرد و خاک امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ فعالیت تمام ادارات،بانک ها و سرپرستی های بیمه های بازرگانی در سراسر استان تا ساعت یازده صبح می باشد.

🔻وی افزود: این تعطیلی شامل دستگاه های خدماتی امداد رسان و درمانی نمی شود.

10