بازدید سرزده دکتر کاظمی فرماندار اندیکابه همراه بخشدار مرکزی از روستای جعفر قلی ،حسن آباد ،علیار دوراب و زیتون آباداز توابع بخش مرکزی شهرستان اندیکا

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری اندیکا دراین بازدید که بصورت سرزده انجام گرفت مشکلات آب شرب ،بهسازی روستاها و وضعیت باغات منطقه مورد بررسی قرار گرفت .
🔹فرماندار اندیکا دراین بازدید گفت جهت رفع مشکل آب شرب تا روستاهای پایین دست نیاز به تامین لوله موردنیازهستیم تابتوانیم خواسته به حق مردم این منطقه را برآورده نماییم.
🔹درخصوص بهسازی جوی وجدول ومعابرروستاها، درروستاهای فاقد دهیاری این منطقه اقدامات خوبی انجام شده وجهت تکمیل بهسازی این روستاها ازطریق اعتبارات ارزش افزوده و روستاهای دارای دهیاری ازطریق اعتبارات دهیاریها مشکلات آنها را برطرف خواهیم کرد.
🔹 جهت توسعه باغات میوه این منطقه جهادکشاورزی را مکلف نموده ایم که باهمکاری ومشارکت مردمی نسبت به گسترش و حفظ باغات این منطقه برنامه های لازم ومدون  به مرحله اجرا درآورد.

95