بازدید مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان از شهرستان اندیکادر راستای پیگیری برنامه های سند توسعه شهرستان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری در روزدوشنبه مورخ ۹۹/۳/۲۶ مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان ،معاون وکارشناسان این اداره کل به همراه فرماندار،معاون ،بخشداران،مسئول دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی وتعدادی از مدیران شهرستان ضمن بازدید از مدارس،درمان بسترشهرستان،ساختمان اهدایی شهرداری به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،کتابخانه عمومی شهرستان،سالن اجتماعات درحال تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی،دفترتسهیل گری محلی،اداره آموزش و فنی حرفه ای وکمپ ترک اعتیاد شهرستان وبررسی مشکلات و محدودیت های موجود، تصمیماتی را جهت توسعه مراکز اجتماعی فرهنگی شهرستان اتخاذ نمودند.
دکترکریمی کیا مدیرکل اموراجتماعی وفرهنگی استانداری درسفربه اندیکا گفت:با تحقق برنامه های تدوین شده این اداره کل دراندیکا،گامی مهم در جهت رفع محرومیت شهرستان و در راستای سند توسعه شهرستان برداشته خواهد شد .
🔶در این سفر مقرر گردید در آینده نزدیک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه اندازی،اعتبار فرهنگی برای مسابقه کتابخوانی ، از دانش آموزانی که در آزمون سراسری در دانشگاه دولتی پذیرش شوند با اهدا جوایزنفیس تقدیر بعمل آید و کمپ ترک اعتیاد،اداره آموزش و فنی حرفه ای و ۴۰مدرسه شهرستان نیز،تعمیر و تجهیز شوند.همچنین همکاری ومساعدت لازم برای اشتراک برق کلیه مدارس نوساز و ارسال لیست به آن اداره کل اقدام گردد .

106