نشست بررسی پروژه ها و مشکلات راه های ارتباطی روستایی اندیکابرگزار شد.

نشست بررسی پروژه ها مشکلات راه های ارتباطی روستایی اندیکا با حضور فرماندار شهرستان،دکتر طالبی پور معاونت نظارت راه های روستایی راه و شهرسازی خوزستان و جمعی از مسئولین در محل فرمانداری اندیکا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری درابتدای این نشست ضمن بررسی جزئیات تمامی پروژه ها اعم از مشکلات اعتباری و اجرایی مقرر شد راه و شهرسازی نسبت به تکمیل ۵۰ کیلومتر راه روستایی دارای قرارداد که اکثرا دارای پیشرفت بیش از ۷۰ درصد می باشند اقدام نماید .
همچنین در ادامه مقررگردید راه و شهرسازی خوزستان با لحاظ اولویت برای شهرستان اندیکا نسبت به پیگیری موافقت نامه پروژه های جدید در استان اقدام نماید.

در پایان نیز فرماندار اندیکا وعده داد مشکلات کمبود اعتبار پروژها را در قالب اعتبارات ملی واستانی پی گیری نماید و هم چنین تفاهم نامه های نفت از استاندار و نماینده مردم درمجلس پیگیری شود.

 

53