بادستور استاندار خوزستان و پیگیری فرماندار اندیکاصورت پذیرفت /تامین ۲ کیلومتر لوله جهت انتقال آب منطقه کوشک

با دستور استاندار خوزستان و پیگیری فرماندار اندیکا صورت گرفت؛
تامین ۲ کیلومتر لوله جهت شبکه انتقال آب منطقه‌ی کوشک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری دکتر کاظمی فرماندار اندیکا اظهار داشت :بعد از ظهر دیروز سه شنبه مورخ ۹۹/۳/۲۷ با حضور نماینده‌ی سازمان آب و برق خوزستان در شهرستان و بازدید میدانی از تاسیسات آبرسانی سد شهید عباسپور، مقرر گردید با مساعدت سازمان آب و برق خوزستان و دکتر علیدادی معاونت سازمان نسبت به تامین ۲ کیلومتر لوله جهت تعویض خط انتقال فرسوده‌ی موجود اقدام نماید

وی افزود : اکنون به دلیل فرسوده بودن خط انتقال ،یک پمپ در مدار وجود دارد که جوابگوی نیاز مردم نمی‌باشد که با تعویض شبکه‌ی قدیمی امکان استفاده از دو پمپ مستقر در سد شهید عباسپور فراهم شده است وهم چنین مخازن بصورت کامل آبگیری خواهند شد.گفتنی است مقررگردید ظرف دو هفته‌ی آینده تحویل لوله ها به شهرستان صورت میگیرد و عملیات جایگزینی خطوط فرسوده شروع میشود.

62