بازدید فرماندار اندیکا به همراه بخشدارمرکزی وجمعی ازمسئولین ادارات از روستاهای صادق آباد،زیرچشمه آب اناری وتاسیسات آبیاری وکشاورزی منطقه دلی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان اندیکا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، دراین بازدید ابتدا از تاسیسات آبرسانی کشاورزی فهیم آباد بازدید ومشکلات ونواقص آن مورد بررسی قرار گرفت. سپس از باغات کشاورزی زیرکشت منطقه دلی بازدید وباکشاورزان آن منطقه جلسه ای دراین خصوص گرفته شد.
🔹 درادامه بازدید نیزازپروژه بهسازی معابر و طرح کمربندسبزروستای صادق آباد و روستای زیرچشمه ازمنطقه دلی بازدید و جلسه ای درآن محل باشوراها ودهیاران این منطقه جهت بررسی خواسته ها ومشکلات صورت پذیرفت.

🔹 دکترکاظمی فرمانداراندیکا: باتوجه به تاسیات آبیاری وپتانسیل کشاورزی منطقه ازکشاورزان وساکنین آن منطقه خواست فرصت را غنمیت بشمارندوازظرفیت موجودجهت توسعه کشاورزی،اشتغال ودرآمد استفاده نمایند. دراین خصوص ازمدیران مربوطه خواست تا حمایت ها وآموزش های لازم دراین خصوص به مردم ارائه نمایند.
🔹دکترکاظمی درادامه گفت؛ درخصوص بهسازی معابر روستاها اقداماتی ازطریق اعتبارات دهیاریها دردست اجراءست وطرح کمربندسبزروستای صادق آباد را اقدامی بسیارارزشمند دانست.
ایشان درجوابیه خواسته های مردم درخصوص مشکلات آب رسانی ، نبود ارژانس و مشکلات کمبود تجهیزات درمانگاه ، آنتن دهی ولزوم گازرسانی درمنطقه بیان کرد دراین خصوص اقداماتی دردست اجراء است ودرحال مرتفع نمودن این‌مشکلات هستیم.‌

43