فرماندار اندیکا/پس از بازدید از روستاهای بخش مرکزی اظهار داشت :اقدامات خوبی جهت بهسازی روستاها صورت گرفته و این رویه را نیز در برنامه داریم تا همه روستاها ازاین شرایط بهرمند شوند.

🔷بازدید فرماندار اندیکا به همراه معاون فرماندار، بخشدارمرکزی ومسئولین دفترفنی فرمانداری وبخشداری از منطقه شلال دشتگل ازتوابع بخش مرکزی شهرستان اندیکا

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،بازدید از روستاهای پاآب شلال، سردارآباد، گچستان ، پروژه بهسازی روستای سرحوض بالا ، پروژه بهسازی روستای سرکنده جاده عشایری کرتز و چشمه بین راهی پاآب شلال وتشکیل جلسه و بررسی مشکلات از برنامه های فرماندار وهیئت همراه بود.
🔹 دکتر کاظمی فرماندار اندیکا : اقدامات خوبی جهت بهسازی روستاها دراین منطقه صورت گرفته و این  رویه را  نیز در برنامه داریم تا همه روستاها ازاین شرایط بهرمند شوند.
🔹 ایشان اظهارداشتند منطقه شلال دشتگل یکی ازطبیعی ترین وزیباترین مناطق شهرستان واستان است که باتوسعه زیرساخت های گردشگری ،طرح های آبخیزداری ،جنگل کاری ونهال کاری شاهد شکوفایی اقتصادی درمنطقه باشیم.
🔹 ایشان هم چنین از حل مشکل روستاهای فاقد طرح هادی نیز ازطریق اعتبارات ارزش افزوده خبرداد ؛ که با این اقدام مبحث ساخت وساز در روستاها نیز حل خواهدشد.
🔸ازدیگر برنامه های این بازدید پیش بینی واحداث طرح بهسازی چشمه پا آب شلال وایجاد مکان گردشگری جهت استفاده مسافرین ، ایجاد نمازخانه و سرویس بهداشتی در روستای پاآب شلال ازطریق اعتبارات دهیاری و رفع مشکل جاده های روستایی، بررسی مشکلات مخابراتی منطقه شلال دشتگل بود.

84