با پیگیری فرماندار اندیکا ونماینده مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت : بازدید کارشناسان شرکت ایرانسل از روستا های بخش چلو و مرکزی شهرستان اندیکا

با پیگیری فرماندار اندیکا ونماینده مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت :
بازدید کارشناسان شرکت ایرانسل از روستا های بخش چلو و مرکزی شهرستان اندیکا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، حیدر کاظمی اظهارداشت: به منظور توسعه و فراهم نمودن بستر مناسب اینترنت و لزوم پوشش دهی تلفن همراه با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کارشناسان شرکت ایرانسل از روستا های بخش چلو و مرکزی شهرستان بازدید کردند.

وی افزود:در این بازدید ‌جا نمایی ۳ سایت جدید ایرانسل در روستا هایی با هدف پوشش دهی انجام شد که اسامی این روستاها به شرح ذیل است:
سایت اول (روستای پیر محمود-گاو سوخته-صیفور آباد-طاقهای جعفر قلی و پای راه چال بلوتک)
سایت دوم(روستای پلی-طویله-صالح براهیم وآبچندار)
سایت سوم(روستای استک-ملاسلطانعلی و چال دیره بزرگ).

درپایان مقررگردید پس از تایید تیم طراحی، شرکت ایرانسل نیز برای احداث این ۳سایت اقدامات لازم را انجام دهد.

71