فرماندار اندیکا /تکریم ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندی باید در راس برنامه مدیران دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

ملاقات مردمی فرماندار اندیکا در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۲۳در محل فرمانداری برگزار شد .


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،در این دیدار که بیشتر در زمینه ،اشتغال ،مساعدت ،اجتماعی ،فرهنگی و …بود شهروندان مشکلات خود را مطرح کردند .
فرماندار اندیکا دستورات لازم را به مدیران مربوطه جهت رسیدگی صادر نمودند.
گفتنی است طبق روال  روزهای دوشنبه هر هفته به منظور تکریم ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندی ملاقات مردمی فرماندار با مردم در محل فرمانداری برگزار می شود.

39