دکتر کاظمی فرماندارشهرستان اندیکا درآیین آغاز بکارسنجش سلامت جسمی دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی گفت: تعلیم وتربیت دانش آموزان پیش دبستان و اول ابتدایی باید مورد توجه جدی مسئولین آموزش وپرورش قرار گیرند ،وی گفت: موفقیت در آموزش وپرورش متکی به توجه جدی به مقطع ابتدایی است.

سنجش سلامت جسمی دانش آموزان پیش دبستان و پایه اول ابتدایی شهرستان اندیکا با حضور فرماندار اندیکا آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری در  روز دوشنبه مورخ  ۹۹/۴/۲۳ با حضور دکتر حیدر کاظمی فرماندار شهرستان سنجش سلامت جسمانی دانش آموزان پیش دبستان و اول ابتدایی آغاز گردید.
دکتر کاظمی درآیین آغاز بکارسنجش سلامت جسمی دانش آموزان پیش دبستان و اول ابتدایی گفت: تعلیم وتربیت دانش آموزان پیش دبستان و اول ابتدایی باید مورد توجه جدی مسئولین آموزش وپرورش قرار گیرند .
وی گفت: موفقیت در آموزش وپرورش متکی به توجه جدی به مقطع ابتدایی است.
در ادامه غضبان حکمت نژاد  رئیس آموزش وپرورش شهرستان  نیز گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده کلیه ی دانش آموزان جدیدالورود مدارس شهرستان به لحاظ سلامت بینایی، شنوایی ، گویایی و …مورد سنجش قرار می گیرند.

37